Yüksekokul Yönetim Kurulu


Öğr. Gör. Şennan ASLAN

Yüksekokul Müdürü

Başkan

Öğr. Gör. Ali AĞAR

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Üye

Prof. Dr. Sinan GÜNER

Yüksekokul Kurulunca Seçilmiş Üye

Üye

Doç. Dr. Hatice İSKENDER

Yüksekokul Kurulunca Seçilmiş Üye

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Aşkın GÖKTÜRK

Yüksekokul Kurulunca Seçilmiş Üye

Üye

Okan ALTUN

Yüksekokul Sekreteri

Raportör