Yüksekokul Yönetim Kurulu

Öğr. Gör. Şennan ASLAN

Yüksekokul Müdürü

Başkan

Öğr. Gör. Ceylan YILMAZ ADİL

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Üye

Prof. Dr. Sinan GÜNER

Yüksekokul Kurulunca Seçilmiş Üye

Üye

Doç. Dr. Hatice İSKENDER

Yüksekokul Kurulunca Seçilmiş Üye

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Aşkın GÖKTÜRK

Yüksekokul Kurulunca Seçilmiş Üye

Üye

Okan ALTUN

Yüksekokul Sekreteri

Raportör