Komisyon ve Koordinatörlükler

 

AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU 
Unvan-Ad-Soyad  Görevi  Başlama Tarihi 
Öğr. Gör. Erhan DAŞTAN  Başkan  25.11.2020
Öğr. Gör. Ali AĞAR Üye  10.08.2022
Öğr. Gör. Ragıp ERGÜN  Üye  23.03.2022
     
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI KURULU 
Unvan-Ad-Soyad  Görevi  Başlama Tarihi 
Öğr. Gör. Ragıp ERGÜN  Başkan  25.11.2020
Öğr. Gör. Kurtca Mehmet UĞURLU Üye  23.03.2022
Öğr. Gör. Ali AĞAR Üye  10.08.2022
     
WEB SORUMLULARI
Fatih DEMİR
Mehmet POLAT
Okan ALTUN
 
ÖĞRENCİ DANIŞMANLARI
YAŞLI BAKIMI PROGRAMI:Öğr.Gör.Sevgi DEMİR ÇAM, Öğr.Gör.Ali AĞAR
Öğr.Gör.Şerife KÖLEOĞLU
SOSYAL GÜVENLİK PROGRAMI:Öğr.Gör.Ceylan YILMAZ ADİL, Öğr.Gör.Fatih DEMİR
Öğr.Gör.Ragıp ERGÜN, Öğr. Gör. Emre KAYA
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI:Öğr.Gör.Erhan DAŞTAN, 
Öğr.Gör.Kurtca Mehmet UĞURLU
 
YÜKSEKOKUL STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU 
Unvan-Ad-Soyad  Görevi  Başlama Tarihi 
Öğr. Gör. Şennan ASLAN  Müdür  25.11.2020
Öğr. Gör. Ceylan YILMAZ ADİL Müdür Yardımcısı  10.08.2022
Okan ALTUN  Yüksekokul Sekreteri  25.11.2020
     
YÜKSEKOKUL KALİTE KOMİSYONU 
Unvan-Ad-Soyad  Görevi  Başlama Tarihi 
Öğr. Gör. Şennan ASLAN  Başkan  13.10.2020
Öğr. Gör. Ceylan YILMAZ ADİL Üye  10.08.2022
Öğr. Gör. Fatih DEMİR  Üye  29.09.2021
Okan ALTUN  Üye  13.10.2020
     
BURS ve YARDIM KOMİSYONU 
Unvan-Ad-Soyad  Görevi  Başlama Tarihi 
Öğr. Gör. Erhan DAŞTAN Başkan  29.09.2021
Öğr. Gör. Ragıp ERGÜN Üye  10.08.2022
Öğr. Gör. Kurtca Mehmet UĞURLU Üye  23.03.2022
     
EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU 
Unvan-Ad-Soyad  Görevi  Başlama Tarihi 
Öğr. Gör. Şerife KÖLEOĞLU Başkan  23.03.2022
Öğr. Gör. Ceylan YILMAZ ADİL  Üye  25.11.2020
Öğr. Gör. Erhan DAŞTAN  Üye  25.11.2020
     
SINAV ve DERS PROGRAMI HAZIRLAMA KOMİSYONU 
Unvan-Ad-Soyad  Görevi  Başlama Tarihi 
Öğr. Gör. Ceylan YILMAZ ADİL Başkan  10.08.2022
Öğr. Gör. Emre KAYA  Üye  10.08.2022
Öğr. Gör. Şerife KÖLEOĞLU Üye  29.09.2021
Öğr. Gör. Erhan DAŞTAN  Üye  25.11.2020
     
MUAFİYET GEÇİŞ ve UYUM (intibak) KOMİSYONU   
Unvan-Ad-Soyad  Görevi  Başlama Tarihi 
Öğr. Gör. Emre KAYA Başkan  10.08.2022
Öğr. Gör. Şerife KÖLEOĞLU Üye  23.03.2022
Öğr. Gör. Kurtca Mehmet UĞURLU Üye  10.08.2022
     
BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (BEK)   
Unvan-Ad-Soyad  Görevi  Başlama Tarihi 
Öğr. Gör. Fatih DEMİR  Başkan  25.11.2020
Öğr. Gör. Şerife KÖLEOĞLU Üye  23.03.2022
Öğr. Gör. Emre KAYA Üye  10.08.2022
Öğr. Gör. Erhan DAŞTAN  Üye  25.11.2020
     
STAJ EĞİTİM VE UYGULAMA KOMİSYONU   
Unvan-Ad-Soyad  Görevi  Başlama Tarihi 
Öğr. Gör. Ceylan YILMAZ ADİL  Başkan  25.11.2020
Öğr. Gör. Şerife KÖLEOĞLU Üye  29.09.2021
Öğr. Gör. Erhan DAŞTAN  Üye  25.11.2020
     
MEZUNİYET KOMİSYONU   
Unvan-Ad-Soyad  Görevi  Başlama Tarihi 
Öğr. Gör. Ali AĞAR  Başkan  25.11.2020
Öğr. Gör. Fatih DEMİR Üye  29.09.2021
Öğr. Gör. Kurtca Mehmet UĞURLU Üye  10.08.2022
Öğr. Gör. Emre KAYA Üye  23.03.2022
     
SATIN ALMA KOMİSYONU   
Unvan-Ad-Soyad  Görevi  Başlama Tarihi 
Okan ALTUN  Başkan  25.11.2020
Öğr. Gör. Ceylan YILMAZ ADİL Üye  10.08.2022
Mehmet POLAT   Üye  25.11.2020
     
TAŞINIR SAYIM KOMİSYONU   
Unvan-Ad-Soyad  Görevi  Başlama Tarihi 
Öğr. Gör. Kurtca Mehmet UĞURLU Başkan  23.03.2022
Öğr. Gör. Emre KAYA  Üye  23.03.2022
Mehmet POLAT  Üye  25.11.2020
     
MUAYENE ve KABUL KOMİSYONU   
Unvan-Ad-Soyad  Görevi  Başlama Tarihi 
Öğr. Gör. Ceylan YILMAZ ADİL Başkan  13.10.2020
Öğr. Gör. Fatih DEMİR Üye  13.10.2020
Öğr. Gör. Şerife KÖLEOĞLU Üye  13.10.2020
     
SOSYAL ve SPORTİF FAALİYETLER KOMİSYONU   
Unvan-Ad-Soyad  Görevi  Başlama Tarihi 
Öğr. Gör. Fatih DEMİR Başkan  29.09.2021
Okan ALTUN  Üye  25.11.2020
Mehmet POLAT  Üye  25.11.2020
     
ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ   
Unvan-Ad-Soyad  Görevi  Temsil Ettiği Birim 
Öğr. Gör. Ragıp ERGÜN  Başkan  Şavşat MYO 
     
FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ   
Unvan-Ad-Soyad  Görevi  Temsil Ettiği Birim 
Öğr. Gör. Fatih DEMİR Başkan  Şavşat MYO 
MEVLANA KOORDİNATÖRLÜĞÜ   
Unvan-Ad-Soyad  Görevi  Temsil Ettiği Birim 
Öğr. Gör. Emre KAYA Başkan  Şavşat MYO 
     
KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRMA BİRİM KOMİSYONU  
Unvan-Ad-Soyad  Görevi  Başlama Tarihi 
Öğr. Gör. Ragıp ERGÜN  Başkan  13.10.2020
Öğr. Gör. Emre KAYA  Üye  10.08.2022
Öğr. Gör. Ali AĞAR Üye  10.08.2022
     
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU  
Unvan-Ad-Soyad  Görevi  Başlama Tarihi 
Öğr. Gör. Ragıp ERGÜN Başkan  23.03.2022
Öğr. Gör. Kurtça Mehmet UĞURLU Üye  10.08.2022
Öğr. Gör. Ali AĞAR Üye  10.08.2022
     
KANTİNİ DENETİM KOMİSYONU  
Unvan-Ad-Soyad  Görevi  Başlama Tarihi 
Öğr. Gör. Ali AĞAR Başkan  13.10.2020
Öğr. Gör. Okan ALTUN Üye  13.10.2020
Mehmet POLAT Üye  13.10.2020
     
     
KONTROL KOMİSYONU TEŞKİLİ  
Unvan-Ad-Soyad  Görevi  Başlama Tarihi 
Öğr. Gör. Şennan ASLAN  Başkan  13.10.2020
Okan ALTUN  Üye  13.10.2020
Mehmet POLAT  Üye  13.10.2020
     
UYUM KOMİSYONU  
Unvan-Ad-Soyad  Görevi  Başlama Tarihi 
Öğr. Gör. Erhan DAŞTAN  Başkan  29.09.2021
Öğr. Gör. Ali AĞAR Üye  10.08.2022
Öğr. Gör. Kurtca Mehmet UĞURLU Üye  23.03.2022
     
ENGELLİ ÖĞRENCİLER BİRİMİ SORUMLUSU   
Unvan-Ad-Soyad  Görevi  Başlama Tarihi 
Öğr. Gör. Şerife KÖLEOĞLU  Başkan  25.11.2020
     
ORVİKS–KALİTE ve BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ PROGRAMI SORUMLULARI   
Unvan-Ad-Soyad  Görevi  Başlama Tarihi 
Öğr. Gör. Ragıp ERGÜN  Başkan  25.11.2020
Okan ALTUN  Üye  25.11.2020