Sosyal Güvenlik

Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri)                          Öğr. Gör. Emre KAYA
Süresi (Yıl) 2
İkinci Öğretim -
Kontenjanı Normal Öğretim: 40
Staj Durumu Var
Mezuniyet Ünvanı  
ÖSYM Tipi TYT

Ders Müfredatı                                                      Tıklayınız

 

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek EQF Düzey5 - 120 AKTS kredilik dersleri başarı ile tamamlanıp, 30 iş günü yaz stajını tamamlayan öğrenciler 4. dönem sonunda Sosyal Güvenlik alanında Ön Lisans Diploması derecesi alırlar.

 

Kabul Koşulları

Programa kayıt yaptırabilmek için ortaöğretim mezunu olmak gerekmektedir. Öğrenciler programa ÖSYM sınavı TYT puan türü ile yerleştirilebilirler.

 

Üst Kademeye Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olan meslek yüksekokul mezunları belirtilen lisans programlarında eğitimlerine devam edebilirler: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme, Maliye, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Sosyal Hizmet.

 

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için; her öğrencinin 2.ve 4.yarıyılın sonunda 15’er gün olmak üzere toplam 30 iş günü (8 AKTS) mesleki yaz stajı yapması, en az 123 AKTS(Staj Dahil) karşılığı derslerden başarılı olması ve ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

 

İstihdam Olanakları

Programdan mezun olanlar sosyal güvenlik sistemi ile ilgili temel bilgi ve uygulamaların akademik disiplin çerçevesinde öğretilmesi ve bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli personel ihtiyacının karşılanması kamu ve özel sektör alanlarında çalışan tün personelin sosyal güvenlikle ilgili mevzuata uygun tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi sürecini öğrenmesi amaçlanmaktadır. Mezun öğrencilerimiz özel ve kamu bankaları sosyal güvenlik kurumu, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu ve sigortacılıkla ilgili özel sektörlerde istihdam edilmektedirler.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler tüm derslerden bir ara sınav ve birde yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yılsonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl/yılsonu sınavından en az 35 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’ lük sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notu alıp ilgili dönemde 2.00' ın üzerinde not ortalaması sağlayan adaylar ilgili dersi başarmış sayılırlar.

 

AKADEMİK PERSONEL

Dr. Öğr. Gör. Ragıp ERGÜN

Öğr. Gör. Ceylan YILMAZ ADİL

Öğr. Gör. Emre KAYA

Öğr. Gör. Fatih DEMİR