Yaşlı Bakımı

Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Öğr. Gör. Şerife KÖLEOĞLU
Süresi (Yıl)                                                        2
İkinci Öğretim -
Kontenjanı Normal Öğretim: 50
Staj Durumu Var
Mezuniyet Ünvanı  
ÖSYM Tipi TYT
Ders Müfredatı

Tıklayınız

 

Tarihçe

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakımı Programı 2016-2017 eğitim öğretim yılında 40 kişilik kontenjan ile açılmış olup, 2016-2017 eğitim öğetim yılında öğreci alımına başlamıştır.2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında kontenjanımız 50 olmuştur.

 
Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciye Yaşlı Bakımı programında ön lisans diploması verilir.

 
Kabul Koşulları

İlgili Meslek Lisesinden mezun olan öğrenciler sınavsız, diğer lise ve Meslek lisesi mezunu öğrenciler ise, Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonucunda TYT puan türünde yeterli puanı almış ve özel şartları taşıyan öğrenciler alınmaktadır. Programlara ayrıca, yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.

 
Üst Kademeye Geçiş

Yaşlı Bakımı programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde; Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik Lisans Programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 
Mezuniyet Koşulları

Bölümden mezun olabilmek için; her öğrencinin 2.ve 4.yarı yılın sonunda 15’er gün olmak üzere toplam 30 iş günü (8 AKTS) mesleki yaz stajı yapması, aşağıdaki tabloda belirtilen dersleri tamamlamaları ve başarılı olmaları gerekmektedir. Bir öğrenci minimum 126 AKTS’ yi tamamlamak zorundadır.

 
İstihdam Olanakları

Programdan mezun olanlara ülkemiz koşulları içinde yaşlı bakım alanlarında talep bulunmaktadır. Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda, Belediyelerde, Hastanelerde, Sivil Toplum Kuruluşlarında ve Özel Statüdeki Kurumlarda yürütülen yaşlı bakım hizmetleri, söz konusu programdan mezun olacakların istihdam alanlarını oluşturmaktadır. Yaşlılara yönelik hizmetler; huzur evleri, yaşlı bakımevi, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri, sağlık birimlerindeki yaşlıya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri şeklinde sıralanabilir.

 
Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notunda ara sınav % 40, final % 60 etkilidir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

 

AKADEMİK PERSONEL