Yüksekokul Kurulu


Öğr. Gör. Şennan ASLAN

Yüksekokul Müdürü

Başkan

Öğr. Gör. Ragıp ERGÜN

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Üye

Öğr. Gör. Sevgi DEMİR

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı

Üye

Öğr. Gör. Fatih DEMİR

Hukuk Bölüm Başkanı Üye

Öğr. Gör. Erhan DAŞTAN

Yönetin ve Organizasyon Bölüm Başkanı Üye

Okan ALTUN

Yüksekokul Sekreteri

Raportör