Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Dili Türkçe                                                                          
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri)                        Öğr. Gör. Erhan DAŞTAN
Süresi (Yıl) 2
İkinci Öğretim -
Kontenjanı Normal Öğretim: 40
Staj Durumu Var
Mezuniyet Ünvanı Sağlık Teknikeri
ÖSYM Tipi TYT
Ders Müfredatı Tıklayınız

 

Tarihçe

Yönetim ve Organizasyon Bölümü Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı 2018-2019 eğitim öğretim yılında 30 kişilik kontenjan ile açılmış olup, 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.

 

Kazanılan Derece

Sağlık kurumları işletmeciliği programını bitirenlere “Sağlık Teknikeri” unvanı verilir.

 

Kabul Koşulları

Programa kayıt yaptırabilmek için ortaöğretim mezunu olmak gerekmektedir. Öğrenciler programa ÖSYM sınavı TYT puan türü ile yerleştirilebilirler.

 

Üst Kademeye Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olan meslek yüksekokul mezunları belirtilen lisans programlarında eğitimlerine devam edebilirler: İşletme, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Yönetimi.

 

Mezuniyet Koşulları

Bölümden mezun olabilmek için; her öğrencinin 2. ve 4.yarıyılın sonunda 15’eriş günü mesleki yaz stajı yapması, en az 123 AKTS karşılığı derslerden başarılı olması ve ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

 

İstihdam Olanakları

Mezunlarımız kamu ve özel hastanelerde, ilaç firmalarında, sigorta şirketlerinde, tıbbi cihaz firmalarında, bilişim firmalarında, sağlık müdürlüklerinde, kısaca sağlığın her alanında uygulayıcı ve karar verici pozisyonlarda istihdam edilmektedirler.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler tüm derslerden bir ara sınav ve birde yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yılsonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl/yılsonu sınavından en az 35 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’ lük sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC notu alıp ilgili dönemde 2.00' ın üzerinde not ortalaması sağlayan adaylar ilgili dersi başarmış sayılırlar.

 

AKADEMİK PERSONEL

Öğr. Gör. Sıdıka KAYA

Öğr. Gör. Kurtca Mehmet UĞURLU

Öğr. Gör. Erhan DAŞTAN