Misyon / Vizyon

Misyonumuz

İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı, doğaya, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, Atatürk ilkelerine bağlı, kamu yararını gözeten, hedefleri olan, mesleğinde uzman, inisiyatif sahibi, farklı kültür ve anlayıştaki insanlarla iletişim kurabilen, öğrenmeyi öğrenmiş, bilimsel anlayışlı, araştırmacı ve sorgulayıcı, özgür ve eleştirel düşünen ve düşüncelerini uygar bir şekilde ifade edebilen, nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

 

Vizyonumuz

Nitelikli eğitimi gerçekleştirirken ulusal düzeyde bilgi üreten, sürekli gelişen, ulusal boyutta topluma katkı sağlayan, yetiştirdiği insan ile örnek gösterilen bir meslek yüksekokul olmaktır.